Intellectueel eigendom

Afbeelding
banner intellectueel eigendom

Bij cocreatie kunnen intellectuele eigendomsrechten voor extra discussies zorgen. Als het dan nog eens om concepten voor de publieke ruimte gaat, krijg je lokale besturen als kernpartners en speel je meteen ook binnen de regelgeving overheidsopdrachten.

Een copy-paste oplossing of format bestaan niet. Want elke situatie is anders: startpunt, context, doel en partners verschillen.

Toch zijn er aandachtspunten die in elke vorm van cocreatie in de publieke ruimte meespelen:

  • Deel je proces in fasen in en kijk welke partners in welke fase rond de tafel zitten. Niet alle partners hebben in elke fase een rol te spelen en niet alle partners kunnen automatisch mee opschuiven in het traject. De bedrijven die het concept mee bedenken, zijn dus niet noodzakelijk de bedrijven die het zullen vermarkten.
  • Zorg ervoor dat de uitdagingen rond intellectueel eigendom en overheidsopdrachten met alle partners duidelijk besproken zijn. Voor bedrijven zijn overheidsopdrachten niet noodzakelijk gekende materie, terwijl dit voor lokale besturen zo evident is dat er vaak niet meer wordt bij stilgestaan.
  • Leg de mogelijkheden, de moeilijkheden en de ambities van elke partner naast elkaar. Maak niet alleen de ambities zichtbaar, maar breng ook de ‘foreground en background IP’ in kaart: de kennis die tijdens de cocreatie gezamenlijk wordt opgebouwd, en de relevante kennis die de partners al hebben bij de start.
  • Wees open en fair. Zorg ervoor dat iedereen die inspanningen levert, die inspanningen ook op een faire manier beloond ziet.