Return On Investment (ROI)

Afbeelding
banner return on investment

Een belangrijke stap om partners over de streep te trekken en te houden, is het laten zien van de ROI of de Return On Investment.

Publieke spelers zijn deze manier van werken allicht minder gewoon. Het is ook niet altijd evident om de exacte berekening te maken. Toch is de oefening op zich al bijzonder verhelderend. Want het laat op een heel rationele manier de toegevoegde waarde zien. Kennis opbouwen, participatie, maatschappelijke impact, enz. zijn uiteraard ook mooi als meerwaarde. Dit zijn evenwel niet noodzakelijk de argumenten om van het kortetermijndenken weg te raken en naar duurzame oplossingen te streven.

De aankoop van verplaatsbare, zelfonderhoudende groenmodules kan bijvoorbeeld heel duur lijken. Maar als je gaat berekenen hoeveel personeelsinzet, materiaal (tankwagen enz.), waterverbruik enz. in het onderhouden van ‘gewone’ groenelementen kruipt, dan pas kan je een correcte vergelijking maken.