Van triple naar quadruple helix

Afbeelding
banner quadruple helix

In de publieke ruimte spelen heel veel stakeholders en heel veel uitdagingen mee. Wil je naar een excellent design in de publieke ruimte, dan heb je dus ook heel veel invalshoeken nodig.

Het traditionele triple helix-model, waarbij je overheid, academici en bedrijven samenbrengt, is een goede eerste stap. Een publieke ruimte zonder publiek is evenwel niet denkbaar. Je kan daarom gaan werken met persona’s. Je creëert dan fictieve gebruikers, Ward of Yara zeg maar, en kijkt consequent vanuit hun perspectief naar jouw uitdaging en oplossingen. Nog beter is het werken met een quadruple helix-partnerschap, waarbij ‘Ward’ of ‘Yara’ als vierde speler gewoon mee aan tafel zitten.

Hou ook rekening met je interne stakeholders. Wil je werken rond groenbeheer bijvoorbeeld, dan is binnen je eigen lokaal bestuur niet alleen de bevoegde schepen een stakeholder, maar evengoed de mensen die instaan voor groenbeheer op het terrein, of de toeristische dienst.

Ga dus voor gelaagdheid, in zowel types stakeholders, niveaus, sectoren als in disciplines. Met deze gelaagdheid in het achterhoofd, kan je de stakeholders die relevant zijn voor jouw uitdaging in kaart brengen.