“Samen ontwerpen zorgt voor betere resultaten”

“Samen ontwerpen zorgt voor betere resultaten”
TRIPOD-II zet sterke nieuwe producten neer in de publieke ruimte

Lokale besturen, ontwerpers en bedrijven haalden de voorbije jaren het sterkste in elkaar naar boven via cocreatie. Dat leidt tot innovatieve producten die binnenkort ook in het straatbeeld te zien zullen zijn in Zuid-West-Vlaanderen: een slimme vuilnisbak, een mobipunt en een ‘groencassette’ waarmee flexibel groenbeheer mogelijk wordt. Intussen duiken langs de rivieroevers van de Eurometropool blauwe elementen op die de ‘Blauwe Ruit’ markeren. Voor ontwerpers uit België en Frankrijk is het speelveld met 180 graden verruimd. “Er wordt stilaan een omslag gemaakt in hoe overheden denken en werken”, zeggen Kris Dekeyzer (Leiedal) en Stijn Debaillie (Designregio Kortrijk), “Dit is nog maar het begin.”

Designer Clubs: inspireren mét impact

TRIPOD-II werkte op twee sporen: praktische cases uitwerken én inspireren met workshops en lezingen. Terwijl vijf proefprojecten vorm kregen in Zuid-West-Vlaanderen kregen designers pakken inspiratie in de ambitieuze internationale reeks Designer Clubs. Designregio Kortrijk creëerde een forum op betekenisvolle locaties zoals EuraTechnologies en CCI Grand Lille (Rijsel), het Industrial Design Center, Depart met de Kortrijk Creativity Week of de Budafabriek (Kortrijk).
“Met onze thema’s proberen we onze tijd voor te zijn”, zegt Stijn Debaillie (Designregio Kortrijk). Zo had Gerry Smits het al vroeg in het project TRIPOD-II over blockchain voor designers of zette Brieuc Saffré zijn publiek aan het denken over circulaire economie.
Het gaat bij design al lang niet meer louter over een leuke vorm: denken als een ontwerper kan een fundamentele switch veroorzaken in de manier hoe we werken en leven. Dat was ook de boodschap op Design Fusion. “Duurzaamheid van bedrijven wordt steeds belangrijker. Een bedrijf kan aan innovatiekracht winnen als het inzet op een duurzame bedrijfscultuur en daarbij de medewerkers en andere stakeholders met verschillende profielen betrekt. Voor een grotere impact moet een bedrijfsstrategie ook op lange termijn worden uitgetekend en service design kan daar een bepalende rol in spelen”, aldus Stijn Debaillie.
Door de Designer Clubs en Design Fusion krijgen ontwerpers uit Wallonië, Frankrijk en Vlaanderen één speelveld aangereikt, zonder grenzen. Een unieke troef voor een grensregio met een potentiële markt van twee miljoen inwoners.

Omslag in dialoog tussen lokale besturen en bedrijven

“Een pijnpunt in de relatie tussen lokale besturen en bedrijven is dat dialoog vaak ontbreekt. In een klassieke situatie bevraagt een lokaal bestuur met een bepaalde nood de markt, waarop een bedrijf als antwoord een product levert. Dat product beantwoordt dan grotendeels aan de vraag, maar vaak niet helemaal. In onze proefprojecten hebben we dit patroon kunnen doorbreken”, zegt Kris Dekeyzer (Intercommunale Leiedal). Hij zette lokale besturen en bedrijven samen rond de tafel, begeleid door een ontwerper. “Zo creëer je een dialoog en kan je samen producten bedenken die wel perfect aan de nood voldoen. We zien ook bij de betrokken besturen dat er een omslag in denken is gerealiseerd. Ze beseffen dat ze niet enkel hoeven vragen te stellen aan de markt, maar dat ze ook deel van het proces kunnen zijn. En dat levert finaal betere oplossingen op.”

Vijf producten voor de publieke ruimte

TRIPOD-II realiseerde vijf producten voor de publieke ruimte. Daarvoor ging Leiedal telkens met dezelfde dynamiek aan de slag. Lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen werden uitgenodigd om samen aan tafel te zitten rond een gedeelde uitdaging. Een ontwerper begeleidde een ontwerptraject waarin naar een oplossing werd gezocht, samen met meerdere bedrijven uit de regio. Zo ontstond een cirkel van cocreatie waarbij elke partij haar sterktes kon inbrengen. “Het innovatieve is niet zozeer het design denken”, zegt Kris Dekeyzer, “Maar het is wel nieuw om dit toe te passen in de context van publieke ruimte en in samenwerking met lokale besturen.”