TRIPOD-II

TRIPOD-II

De tips & tricks die je in de handleiding vindt, de concrete realisaties en de vele verhalen achter die realisaties: ze zijn er allemaal gekomen dankzij TRIPOD-II.

TRIPOD staat voor ‘Transregional Project for Innovation and Promotion of Design’. Binnen TRIPOD-II bundelden diverse partners vanuit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk de krachten om ondernemingen en industrieën sterker te maken via het inzetten van design en design thinking.

Het project liep van oktober 2016 tot en met maart 2021. Lille Design (FR) was projectleider en realiseerde TRIPOD-II samen met Aditec Pas-de-Calais (FR), CCI Grand Lille (FR), Designregio Kortrijk (VL), Antwerp Management School (VL), Design Innovation (WA), Progress/Maison du Design (WA), IDETA (WA), Héracles (WA), Wallonie Design (WA), Mel (FR) en Leiedal (VL).

De projectpartners zetten heel uiteenlopende activiteiten op, met één rode draad: design en design thinking als katalysator. Eén van die activiteiten was het traject ‘urban design’, waarbij design thinking werd ingezet om samen duurzame oplossingen voor de publieke ruimte vorm te geven. Cocreatie met diverse stakeholders biedt op zich al een uitstekende kans om tot inventieve, duurzame oplossingen te komen. Zet je dan ook nog eens stakeholders van diverse regio’s en landen samen, dan krijg je extra verrijkende inzichten en bijzonder boeiende discussies.

Design als stimulans van economische en regionale ontwikkeling

“Vanuit lille-design stonden we in voor de coördinatie van TRIPOD-II. De twaalf partners zijn allemaal actoren die ofwel inzetten op economische ontwikkeling, ofwel gespecialiseerd zijn in design in al zijn vormen. Met design bedoelen we niet zomaar een object, maar een manier van denken en vooral een manier om te groeien.

Het doel van het project was om al die kennis en expertise rond design en economische ontwikkeling te bundelen, en grensoverschrijdend ten dienste te stellen van ondernemingen, organisaties en designers. Door het stimuleren van design, kunnen we de industrie maar ook de regio’s een belangrijke boost en uitstraling geven.

De partners hebben binnen verschillende werkpakketten heel wat activiteiten opgezet, van het begeleiden van ondernemingen over netwerking tot vorming en valorisatie. We hebben ook tweemaal een groot evenement, Design Fusion georganiseerd, eenmaal in Kortrijk en eenmaal in Lille. Zo’n evenementen geven al die verschillende spelers in onze regio’s de kans om met elkaar van gedachten en vooral van kennis te wisselen.“

Olivier Ceccotti, lille-design

 

Afbeelding
Khadija Omari, Ideta
Drie regio’s, drie manieren van werken, één uitdaging

“De drie betrokken regio’s, Vlaanderen, Wallonië & Noord-Frankrijk, hebben elk een andere cultuur en een andere aanpak op het vlak van design. Zo heeft elke regio eigen tools en methodologieën, maatregelen om de ondernemingen te ondersteunen, specifieke netwerken, enz.

Er zijn dus best wel wat verschillen. Tegelijk zie je dat de noden en vragen rond de publieke ruimte heel gelijklopend zijn. De uitdagingen die we binnen het luik ‘urban desig’n identificeerden, vind je in elke regio terug. Door de aanpak te bundelen, door samen na te denken en te cocreëren, krijg je antwoorden die perfect op die uitdagingen kunnen inspelen, in welke regio ook.”

Khadija Omari, Ideta

 

Afbeelding
Stijn Debaillie, Designregio Kortrijk
Een grote toegevoegde waarde

“TRIPOD-II heeft de voorbije jaren een en ander teweeggebracht in onze regio. We hebben dankzij dit project een aantal ideeën echt kunnen realiseren. De financiële steun vanuit Interreg France-Wallonie-Vlaanderen zorgde daarbij voor een belangrijke hefboom. We hebben ook veel nieuwe partners leren kennen van over de grens, in Wallonië en Noord-Frankrijk. Die hebben ook kennis en expertise en een uitgebreid netwerk rond design. Als je dat allemaal samenbrengt, dan kan je iets creëren dat van een grote toegevoegde waarde is.”

Stijn Debaillie, Designregio Kortrijk

 

Afbeelding
Afbeelding