Mobiele mobipunten

Met deze oplossing krijgen knooppunten waar vervoersmodi als fiets, auto, bus of trein samenkomen, een coherent en praktisch herkenningspunt.

Van chaos naar comfort

Een mobipunt is een plek waar meerdere vervoersmodi samenkomen. Het laat mensen toe om heel vlot de fiets te wisselen voor de auto, de trein voor de bus, enz. De mobipunten ondersteunen en stimuleren zo multimodaal vervoer. Wat broodnodig is als we files en aanverwante problemen willen vermijden. Dankzij mobipunten kan je de publieke ruimte ook aantrekkelijker invullen: voorzieningen voor deelwagens bijvoorbeeld maken dat je elders minder parking moet voorzien.

Maar op vandaag hebben die mobipunten zowel fysiek als visueel een grote impact. Vaak lijken ze chaotisch door de veelheid aan vervoersmodi die er samenkomen. Ze vragen ook om heel wat praktische opvolging door de stad of gemeente. En het gaat om gefixeerde installaties die niet zo flexibel kunnen inspelen op nieuwe evoluties (denk maar aan fietsstallingen die meer en meer rekening moeten houden met bakfietsen of elektrische fietsen).

Bij het formuleren van de uitdaging kwam de discussie dan ook telkens weer op deze drie kernelementen neer: het ideale mobipunt moet verplaatsbaar of uitbreidbaar zijn, duidelijk opvallen, en comfort bieden.

Afbeelding
Samen de puzzel leggen

Dat ideaalbeeld lijkt heel voor de hand liggend, maar de weg ernaar toe is toch iets minder evident. Zeker als je dat op je eentje probeert. Leiedal en designbureau Yellow Window gingen daarom rond de tafel zitten met diverse steden en gemeenten en bedrijven.

Voor Robin De Beelde van Yellow Window was dit een absoluut pluspunt: “We hebben zelf heel wat expertise in mobiliteitsontwerp en transportdesign. Maar dankzij de technische ervaring van bedrijven krijg je zicht op wat je allemaal in de praktijk kan realiseren. En dankzij de steden en gemeenten krijg je ook voeling met het lokale beleid en de elementen die voor hen van belang zijn. Tegelijk krijg je een schat van informatie over heel specifieke locaties en de daaraan gekoppelde noden.”

Die noden kunnen heel uiteenlopend zijn, geeft Aurelie Van Obbergen van Leiedal mee: “Alle steden en gemeenten worden geconfronteerd met uitdagingen op het vlak van mobiliteit. De druk op de publieke ruimte stijgt maar die ruimte is ook eindig. Het is dus geen evidente oefening, maar de steden en gemeenten gaan die niet uit de weg. Zo maken we momenteel bijvoorbeeld samen werk van een regionaal mobiliteitsplan. Het enthousiasme voor het traject rond de mobipunten was ook bijzonder fijn om te zien. De deelnemers hebben er vanaf het begin veel tijd en energie in geïnvesteerd, ook al lag er bij de start maar een vage, eerste aanzet op tafel. Dankzij de diversiteit van de deelnemende steden en gemeenten, zowel in grootte, demografie als vervoersmodi, kregen we zicht op de vaak heel uiteenlopende lokale noden. Van daaruit zijn we dan bottom-up tot een schaalbaar concept kunnen komen.”

Afbeelding
mobipunt tripod

Dat ‘schaalbaar’ moet je niet zien als één product dat makkelijk duizenden keren gemaakt kan worden, verduidelijkt Robin De Beelde: “We hebben gezocht naar een oplossing die tegelijk rekening houdt met de ruimere context en aanpasbaar is op maat van één specifieke locatie. Want niet alleen de locaties zijn heel divers. Mobiliteit zelf verandert ook voortdurend. Waar gemeenten nu vastzitten aan permanente installaties, willen we hen flexibiliteit kunnen bieden.”

Aurelie Van Obbergen benadrukt ook het belang van die flexibiliteit: “Vaak zien we nu bij grote werken in de publieke ruimte dat terreinen lang onbenut blijven in afwachting van een mooie, permanente inrichting. Maar ondertussen vervuilen die terreinen en raken de mobiliteitsnoden niet opgelost. Met een mobiel mobipunt kan je op een kwaliteitsvolle manier gaan experimenteren. Het biedt steden en gemeenten de kans om oplossingen grondig uit te testen vooraleer ze die letterlijk vastbetonneren.”

“Mobiliteit is een heel complex iets. Als iedereen daar vanuit zijn expertise mee over nadenkt - steden & gemeenten, designers en bedrijven - dan krijg je wél de puzzelstukjes samengelegd tot één coherent geheel.”

Robin De Beelde, Yellow Window

Afbeelding
Robin De Beelde, Yellow Window
Een systeem, geen product

Het resultaat van de cocreatie is dan ook eerder een systeem dan een product. Dankzij het knappe design en de productiewijze is de oplossing tegelijk uniek en schaalbaar. Een comfortabele bushalte combineren met een stalling voor een drietal fietsen? Geen probleem. Voorzieningen voor deelwagens met laadpalen, gecombineerd met een grote fietsenstalling? Ook dat is mogelijk.

En het oogt bovendien aantrekkelijk. Het wordt zo extra makkelijk om inwoners en bezoekers te stimuleren om te kiezen voor duurzame vervoersmodi.

Publieke partners

                 

Bedrijven