Communiceer op maat van elke partner

Als je verschillende stakeholders rond de tafel wil krijgen, dan moet je die ook op een verschillende manier aanspreken. Een ‘one size fits all’ communicatie zal hier niet werken. Spreek de stakeholders aan op de specifieke vragen waar zij mee worstelen.

Een uitnodiging genre:

"We nodigen je hierbij graag uit om mee na te denken over mogelijkheden tot ontharding in onze gemeente."

Vervang je dus best bijvoorbeeld naar beleidsmakers toe door:

"Ontharding is een van de topprioriteiten in de regiovisie. Hoe kan je dit op een haalbare manier binnen je eigen gemeente realiseren? Welke quick wins zijn er? Welke kansen mogen we niet laten liggen? Welke partners kunnen je hierbij helpen?

We nodigen je graag uit voor een praktische discussie over een gezamenlijke aanpak van ontharding, op maat van je eigen gemeente."

Of naar inwoners toe door:

"Dagelijks krijg je als inwoner te maken met de gevolgen van verharding: bij hevige regen is er wateroverlast, bij droog weer gaan de kranen letterlijk dicht. Wat kunnen we daar samen aan doen?

We nodigen je graag uit om mee na te denken over concrete oplossingen, samen met beleidsmakers, experten, designers, bedrijven en mede-inwoners. Laat jouw ideeën horen en we gaan er samen mee aan de slag."