Vermarkting

Een cocreatietraject opzetten doe je niet zomaar. Het vraagt van de partners veel tijd en energie, en ze willen die graag op de een of andere manier terugverdiend krijgen. Niet noodzakelijk in cash, maar dan toch graag in bijvoorbeeld positieve impact of kennis.

De context van de publieke ruimte is een ideaal vertrekpunt voor cocreatie: de uitdagingen zijn complex en gelaagd en kunnen zelden vanuit één invalshoek worden opgelost. De context van de publieke ruimte bemoeilijkt tegelijk cocreatie. Want de regelgeving die speelt in de publieke ruimte is niet meteen afgestemd op dergelijke trajecten.

Toch blijft het een absolute meerwaarde om te gaan cocreëren. Hieronder vind je alvast enkele aandachtspunten die kunnen helpen om succesvol van idee tot productlancering te komen binnen de context van de publieke ruimte.